Dyrenes Alliance er en forening for og af unge dyrevenner, som vi hjælper med at arbejde for en anden verden for dyr.

 

Vi er en ideologisk, samfundsengagerende ungdomsforening, hvor grundlæggende etiske overvejelser om forholdet mellem mennesker og dyr danner fundamentet for en samlet vision for samfundet. Fundamentet for de ideer som er samlingspunkt for vores forening er i moderne tid formuleret af tænkere som Peter Singer og Tom Regan og har i dag vundet bred akademisk tilslutning. Vores idegrundlag handler om lighed, rettigheder og retfærdighed og anvendes i dag af forskellige discipliner fra jura til filosofi, neurobiologi og politologi.

Dyrenes Alliances formål er at bakke op om den sag som forener alle vores medlemmer, nemlig kampen for en bedre verden for dyr. En verden hvor de ikke bliver reduceret til produktionsenheder til gavn for mennesker, men hvor de behandles med respekt i overensstemmelse med deres iboende værdi. Vi vil en verden med lighed og retfærdighed. Den linje vi har trukket mellem mennesker og andre dyr er arbitrær og betyder at andre dyrs interesser ikke tages seriøst og slet ikke når de er i konflikt med selv trivielle menneskelige interesser.

Vi ønsker en etisk udvikling af samfundet hen imod anerkendelse af dyr som levende og sansende væsener hvilket juridisk skal komme til udtryk i dyrs basale rettigheder frem for en status som menneskers ejendom og vi styrker vores medlemmers handlekraft i deres arbejde for at tale dyrenes sag.

Fra “Vores principper