Konkurrencen om at producere kød og pels så billigt som muligt som muligt har ført til, at landbruget betragter dyr som produkter og salgsvarer. Den globale tendens er, at smålandbrug erstattes af dyrefabrikker, dvs store lagerhaller, hvor dyr holdes indespærret i trange bure eller overfyldte stalde.

Der er god økonomi i at indespærre dyr, selvom det enkelte dyr lider. Dyr tager fx hurtigere på , hvis de er indespærret og ikke kan motionere. Men samtidig lider de, fordi de er ude af stand til at bevæge sig.

Landbruget har ganske enkelt konkluderet: Dyr er billige, bure og plads er dyre.

Læs mere om dyr i det industrielle landbrug

Det er de færreste dyr i industrilandbruget, der nogensinde når at mærke solen på ryggen og græs under sig…

Læs mere

Læs mere om dyrene i pelsindustrien

Ræve, mink og kaniner opdrættes på pelsfarme, hvor deres naturlige behov på ingen måde tilfredsstilles.

Læs mere