Idegrundlag: Frihed og lighed for alle følende væsener

Dyrenes Alliances idegrundlag er de politisk-moralske idealer frihed og lighed. Vi mener at tiden er kommet til at indse, at hvis disse idealer skal tage seriøst må de gælde, ikke på baggrund af hvilken art et individ tilhører, men hvilke kvaliteter og interesser det individ besidder.

Lighed bør forstås som et politisk og normativt ideal der ikke nødvendigvis implicerer ensartethed, men som hviler på princippet om lige hensyn til lige interesser. Frihed forstås både som frihed fra undertrykkelse og frihed til at leve sit liv på egne præmisser så længe det ikke går ud over andres frihed til at gøre det samme. Disse principper mener vi må gælde uanset art. Andre dyrs liv har værdi for dem selv uanset deres nytteværdi for os og bare fordi vi har magten til at bruge dem til vores formål, giver det os ikke retten. Diskrimination på baggrund af art er lige så arbitrær og uretfærdig som diskrimination på baggrund af køn, race eller seksualitet.

Vi arbejder for at alle dyr, uanset art, kan leve et godt og frit liv, i overensstemmelse med deres artsspecifikke behov. Vi kæmper imod diskrimination overalt og i den verden vi lever i nu diskrimineres der hårdt imod ikke-menneskelige dyr.

At nå målet kræver en moralsk evolution i vores samfund, hvilket må bygge både på oplysning om de vilkår dyr lever under nu og en debat om de grundlæggende etiske spørgsmål. Det kræver en stærk og progressiv bevægelse af dyrevenner.

Bevægelsen for dyrs rettigheder foregår verden over og har vokset sig stadigt større siden de centrale ideer blev formuleret i 1970’erne. Vi samarbejder med den internationale bevægelse og er især inspireret af den hollandske politiske ungdomsforening PiNK, Dyrenes Partis ungdomsparti, som vi ideologisk er på linje med.

Tre kerneområder vi fokuserer på:

  1. Dyr i industrilandbrug og pelsindustri
  2. Klima og miljø
  3. Sundhed og gennemsigtighed i fødevareproduktion

Ønsker du at læse en mere dybdegående gennemgang af vores idegrundlag og formulering af vores principper, se vores principprogram.