Dato: Tirsdag d. 08.05.2018 | Sted: Esromgade 15, 2200 København N | Tidspunkt: kl. 17.00

Tilmelding på info@dyrenesalliance.dk, så vi har snacks og forfriskninger nok til alle.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Årsberetning.
4. Godkendelse af regnskab
5. Visioner og kampagnemål frem til næste GF.
6. Vedtagelse af budget.
7. Vedtagelse af kontingent.
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelse.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til info@dyrenesalliance.dk.