Dyrenes Alliance Aarhus indkalder til generalforsamling. 😃

Skriv til ls@dyrenesalliance.dk for at blive tilmeldt og for at få adressen. 😊

Dato: d. 16. maj 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Årsberetning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Visioner og kampagnemål frem til næste GF.
6. Vedtagelse af budget.
7. Vedtagelse af kontingent.
8. Indkomne forslag.
9. Valg.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på denne generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi anbefaler, at du sende dine forslag til info@dyrenesalliance.dk for at sikre de modtager dem. 🙂