Dyrenes Alliance indkalder til generalforsamling.

Skriv til info@dyrenesalliance.dk for at blive tilmeldt.

Dato: d. 10. juni 2019, kl. 16.00 – 18.00
Sted: Hovedkontoret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Årsberetning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Visioner og kampagnemål frem til næste GF.
6. Vedtagelse af budget.
7. Vedtagelse af kontingent.
8. Indkomne forslag.
9. Valg.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på denne generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi anbefaler, at du sende dine forslag til info@dyrenesalliance.dk for at sikre de modtager dem.