Dyrenes Alliance  indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 9. november kl. 16:00.

Dagsorden for aftenen er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Ændring af vedtægterne.

4. Indkomne forslag.

5. Eventuelt.

Tilmelding til info@dyrenesalliance.dk.

Husk at forslag skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage inden mødet.